แนวทางเชิงนวัตกรรมด้านอีเล็คทรอนิคส์

บริการครบวงจรทั้งพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

บริษัท INCOTEC เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางด้านพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบอิเลคทรอนิกส์ มากว่า 20 ปี โดยอาศัยความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด สำนักงานใหญ่ของ INCOTEC ตั้งอยู่ในเมืองบีเลเฟลด์ ประเทศเยอรมนี นอกจาก INCOTEC ได้ก่อตั้งสาขาอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานและพัฒนางานต่างๆ และเพื่อการลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า

ธุรกิจการบริการของบริษัท INCOTEC

ในสาขาดังต่อไปนี้

บริษัทที่มีชื่อเสียงเช่น Olympus และบริษัทใหญ่ ๆ ในต่างประเทศหลายบริษัทได้ให้ความไว้วางใจ ใช้บริการ ของบริษัท INCOTEC ในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

เมื่อ INCOTEC ทำหน้าที่เป็นเอ้าท์ซอสท์ก็จะสามารถพัฒนาระบบงานให้บริษัทต่าง ๆ ในราคาประหยัดแล้ว ทางบริษัทยังรับผลิตสินค้า จากการพัฒนาระบบงานนั้น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของตลาด

นอกจากนั้นแล้ว บริษัท INCOTEC ยังได้พัฒนา ผลิต และเป็นผู้จำหน่ายระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ภายใต้สินค้าชื่อ TanWare ซึ่งได้รับความไว้วางใจในสินค้า และบริการจาก ลูกค้าโรงงานฟอกหนัง จากต่างประเทศทั่วโลกมานานกว่า 20 ปี

TanWare
w w w . t a n w a r e . c o m